Świadczymy usługi obejmujące poniższe obszary:Weryfikacja
potencjalnych klientów
Monitorowanie limitów
kredytowych
Obsługa wpłat klientów
Rozliczanie sprzedaży
(fakturowanie)
Analityczna ewidencja
należności
Generowanie i wysyłka
dokumentów
Monitorowanie płatności
i windykacja
Archiwizowanie
dokumentów
Sprzedaż wierzytelności